ZORGMUNTJE

Het zorgmuntje: katalysator voor zorgen voor
Vanuit de reële economie (de dagelijkse uitwisseling van diensten en producten die uitgedrukt wordt in geld) wordt van werkzaamheden in de zorg vaak gezegd dat het onderbetaald werk is, dat er niet genoeg geld voor is. Toch zorgen wij in het dagelijks leven voor anderen en zorgen anderen voor ons zonder dat dat als werk wordt gezien of in euro’s wordt uitgedrukt. Dat doen wij gewoon. Het vertalen van ‘zorgen voor’ naar geld maakt van ‘zorgen voor’ een kostenpost. Euro’s zijn moeilijk weg te denken uit ons dagelijks leven. Als je hier wat dieper over nadenkt is ons geldsysteem uiteindelijk maar een afspraak gebaseerd op het vertrouwen in het achterliggende organiserende idee. Stel je voor dat je een ander organiserend idee kan bedenken dat het zorgen voor elkaar, dat wij normaal vinden, bevordert in Noord-Holland in plaats van remt.

Impressie THUIS.LAB Zorgmuntje
In het eerste deel verkenden wij samen met crowd sourcer Ben Baars wat ideeën en wetmatigheden achter onze huidige euro economie zijn. Alternatieve economie pionier Coen van de Steeg (www.wehelpen.nl) en alternatieve economie onderzoeker Martijn van der Linden informeerden ons over wat nu al mogelijk is. In het tweede deel verkenden wij hoe het zorgmuntje een katalysator kan worden in Noord-Holland. Welke spelregels zijn nodig? Wie kan het zorgmuntje gebruiken? Wie kan het uitgeven? Hoe kan het werken? Wie doet mee? Hoe dan?

Op persoonlijke titel: voor belangstellenden
Ieder is op persoonlijke titel welkom om mee te denken en te doen. Ken jij mensen die betrokken zijn bij de langdurige zorg als ervaringsdeskundige of als professional (gemeente, zorgorganisatie, zorgverzekeraar, bankwezen, huisarts, verzorger) die bij kunnen en willen bijdragen aan de totstandkoming van het zorgmuntje? Dan zijn ze ook van harte welkom om op persoonlijke titel mee te doen aan dit idee.

Ben Baars, pionier Zorgmuntje en crowd sourcer

MEEDOEN OF -DENKEN?

Laat het ons weten via info@thuislab.nu.