VITALE KERNEN

In Noord-Holland bruist het in 2034 van vitale kernen. Deze vitale netwerken worden gekenmerkt door hun positieve uitstraling. Ze geven mensen kracht en energie. Het is volstrekt normaal om in netwerkverband iemand te helpen. De persoon die hulp of ondersteuning nodig heeft, vormt dan tijdelijk de kern waar een vitaal netwerk omheen draait. Vitale kernen geven netwerken in Noord- Holland weer een nieuwe betekenis. Op dezelfde manier zijn er vitale kernen waar meerdere jonge en oude mensen voor elkaar zorgen. In een periode van 20 jaar heeft een omslag plaatsgevonden. Het borgen van een thuisgevoel is belangrijker geworden dan het voorzien in een verblijfsplek. Binnen een vitale kern is de aandacht gericht op wie je bent en wat je kan betekenen en niet wat je hebt en wat je kost. Het vrouwelijk kapitaal staat voorop in een vitale kern.

Vitale_kernen_netwerk.png

Tijdens het THUIS.LAB Vitale kernen hebben we de volgende ideeën concreter genmaakt:
=> Vitale Kernen-netwerk: speuren naar plekken waar vitaliteit ontstaat door anders met elkaar te werken, te leren en/of te leven en deze plekken te verbinden tot een netwerk. Onderzoeken of er gemeenschappelijke elementen zijn die betekenisvol kunnen zijn voor minder vitale plekken, zoals leeglopende dorpjes in de regio. Er zijn al een aantal van deze plekken in beeld, maar er zijn vast meer initiatieven in Noord-Holland. Zie Icoonproject in THUIS.
=> Vraag het eerst je buren: In de praktijk van alle dag blijkt dat bovenaan op de “alarmlijst” van veel ouderen familie staat die ver(der) weg woont . Hoe krijg je het voor elkaar dat mensen die dicht bij elkaar wonen meer voor elkaar kunnen betekenen. Zie ideeënboek Mantelzorgmarinier.
=> Vitale verbondenheid en/of De Wijkluisteraar: het opbouwen van een netwerk rond zorgvragers door heel goed te luisteren naar iemands vraag en van daar uit te vertrekken.

Ineke de Morée en Peter van Zutphen ontvingen het THUIS.LAB Vitale Kernen graag op erf Bouwlust. Dit erf is in zijn rijke verleden voor velen een warme ontmoetingsplaats en bron van inspiratie geweest. Ineke en Peter willen dat ook voor de toekomst graag zo houden en boden de trekkers van het THUIS.LAB Vitale Kernen een warm onthaal. Zij wilden de deelnemers ook graag kennis laten maken met hun project Nieuw Bouwlust, een erf met perspectief. Ook al is het een warme plek het kan er zelfs in mei nog koud zijn.

VITAAL OUD WORDEN

Waar kun je vitaal oud worden in Noord Holland? Vitaliteit is een basisbehoefte. Elk mens wil zich graag prettig en energiek voelen. Waarom besteden we er dan vaak zo weinig aandacht aan? In Noord-Holland bestaan allerlei vitale kernen waar mensen energie van elkaar krijgen omdat zij zich verbonden voelen met elkaar en hun omgeving. Sommige plekken worden bewust gecreëerd en of bedrijfsmatig georganiseerd. Anderen lijken spontaan te zijn ontstaan. Fotograaf Peter Clausman bezocht vijf plekken.