NIEUWS

WEG MET DIE ROLLATOR

12_ALK_Regio_12_Multitabloid_30-06-2017_ALK_1_-_REGIO.jpg

BETER OUD WORDEN IN MEERWIJK, HAARLEM

MdL_Meerwijk_23.jpg

Meerwijk is één van de wijken in de gemeente Haarlem waar de komende 10 jaar een hoge mate van vergrijzing verwacht wordt en voorzieningen om op latere leeftijd goed te blijven wonen, lijken te ontbreken. Tegelijkertijd worden ook hier mensen graag in hun vertrouwde buurt oud. DOCK, Pré Wonen en Zorgbalans hebben de handen ineen geslagen om samen met bewoners en de wijkraad een leefomgeving te creëren waar je goed in je eigen huis en je eigen buurt oud kunt worden.

Onder begeleiding van het THUIS.LAB zijn bewoners en professionals het gesprek aan gegaan met buurtbewoners over oud worden in Meerwijk. Tot half maart hebben er zo’n 50 gesprekken plaatsgevonden met allerlei bewoners van Meerwijk. Oude en jonge bewoners, bewoners die lange en korte tijd in Meerwijk wonen, bewoners van verschillende culturele achtergronden, bewoners die ‘succesvol’ zijn en bewoners die de eindjes aan elkaar moeten knopen. Op 25 april hebben we de uitkomsten van deze interviews gepresenteerd en zijn met deze bewoners het gesprek aangegaan over wat er nodig is om gezamenlijk een Wijkdorp 3.0 in Meerwijk-Zuid te bouwen. In de komende maanden gaan bewoners van Meerwijk samen met professionals aan de slag met ideeën over Vervoer & Mobiliteit - Buitenruimte - Woningen - Contact & Ontmoeten - Samen Dingen Doen - Jong & Oud.

In een open gesprek ben je oprecht nieuwsgierig naar de ander en leggen we het fundament om samen innovatie in de zorg te veroorzaken. Wil je hier meer over weten en ben je benieuwd hoe het THUIS.LAB jouw organisatie kan ondersteunen bij het aangaan van het open gesprek? Stuur een mail naar ad@meneerdeleeuw.nl.


SUPEROUDEREN

thuislab_superouderen.jpg

HAARLEM, WIJKDORP 3.0

Veel mensen worden het liefst in hun eigen omgeving oud. Dat kan tegenwoordig ook beter, door zorg aan huis en moderne techniek. Tegelijkertijd is er steeds minder ruimte in verzorgingshuizen en worden mensen steeds ouder. Maar wat gaan we in die extra leef-tijd dóen, en met wie? Daar moet over nagedacht worden. Zijn wijken wel toegerust voor de behoeftes van een ouder wordende bevolking? Als we wijken willen waar het op de oude dag goed toeven is, moeten we nu bedenken hoe we dat mogelijk kunnen maken.

In Haarlem hebben DOCK, Pré Wonen en Zorgbalans de handen ineen geslagen om het langer zelfstandig thuis wonen, met een goed sociaal netwerk om je heen, mogelijk te gaan maken. Welzijn, wonen, zorg in een goede combinatie kan leiden tot een denkbeeldig Wijkdorp. Zo’n ‘Wijkdorp 3.0’ heeft de voordelen van een dorp waar buren elkaar helpen en de vrijheid van een stad om je eigen keuzes te maken.

Geïnspireerd door THUIS. en begeleidt door het THUIS.LAB gaan deze partijen samen met de bewoners in de Wijkraad Meerwijk het gesprek aan met de buurtbewoners over beter oud worden in Meerwijk. Tot half maart zullen er zo’n 50 gesprekken plaatsvinden, waarna we samen met de bewoners gaan kijken welke stappen we kunnen zetten die leiden tot Wijkdorp 3.0.

Mail voor meer informatie Ad van Roosmalen: ad@meneerdeleeuw.nl.


NHD: 'ZORG MET HOOFD, HANDEN EN HART'

NHD_-_Zorg_met_hoofd_handen_en_hart_18-11-2016.jpg

FEESTELIJKE DAG

Het Grootste THUIS.GESPREK van Nederland is een feit! Op vrijdag 17 november kwamen ruim 100 Noord-Hollanders samen in Omringlocatie Sint Martinus. Het was een feestelijke dag met goede gesprekken over beter oud worden in Noord-Holland en het boekje ‘Luisteren naar Olifantenpaadjes’ werd gepresenteerd.
Margreet, Ton, Meike, Dirk, Joy, Lizanne, Marianne, Sjon en Margreet ontvingen het THUIS.LAB-certificaat. Zij zijn de afgelopen maanden tijdens de THUIS.GESPREKKEN en de THUIS.TOUR het open gesprek aangegaan over ‘Beter oud worden in Noord-Holland’. Gefeliciteerd!
Samen met de bewoners van de Sint Martinus gingen aan het einde van de middag nog de voetjes van de vloer met muziek van het Danspaleis.

eindfeest.jpg

NHD: 'NIEMAND WIL IN DIE HANGMAT'

In het Noordhollands Dagblad verscheen woensdag 18 oktober weer een prachtig artikel over het THUIS.LAB. Dit keer over het Grootste THUIS.GESPREK van Nederland en de drie try-outs waar momenteel aan gewerkt wordt.
Klik op de afbeelding om het artikel te downloaden.

Preview-1280-1800-1088528_2.jpg