TRY-OUTS

Vanaf de icoonprojecten uit de transitie-agenda van 2014 (dit document kan je hier lezen), stimuleert het THUIS.LAB het uitproberen van ideeën. Het is de beste manier om van elkaar te leren en snappen wat wel en wat niet in de praktijk werkt. Sommige van deze icoonprojecten zoals het THUIS.GESPREK, Vitale kernen en Waardig sterven zijn inmiddels doorontwikkeld en hebben hun plek gevonden. Anderen kwamen niet veel verder dan de ideeënfase. Toch zijn alle icoonprojecten van waarde en leren ze ons over waar het heen kan gaan in de langdurige zorg.

De Helpathon in 2015 en de THUIS.TOUR in 2016 hebben ook weer mooie try-outs opgeleverd, zoals de Amandelbloesem, Jong & oud, de Nieuwe Hospita en de Uitdaging. Op deze pagina vind je van een aantal try-outs een korte beschrijving, al dan niet met doorverwijzing.

Wil je meer weten over een bepaalde try-out, wil je aansluiten of heb je zelf een goed idee? Laat het ons weten. Dan kijken we wat we voor elkaar kunnen doen. Stuur een mail naar info@thuislab.nu.


DE UITDAGING

Actief zijn en blijven, daarvan word je beter oud. Daarover is iedereen op Texel het eens. Menno Siebinga gaat nog een stap verder, je moet jezelf blijven uitdagen om je passie te blijven volgen. Menno gaat vanuit zijn BODY & Brein Kennisinstituut samen met het THUIS.LAB, het Omringlab en Omring Texel een training uitproberen. Met zijn kennis over BODY & Brein traint Menno dan acht 50-plussers om zichzelf fysiek en mentaal uit te dagen.


JONG & OUD

In Oosterblokker is het fijn ouder worden. Het dorpse leven, de rust, de tuin, het weidse uitzicht, maken dat je er wilt blijven. Een groot gemis is het contact tussen de generaties. De jonge en oudere inwoners hebben een verschillend levensritme en andere verplichtingen. Ouderen helpen elkaar nu met allerhande klusjes, maar is dat over 10 jaar nog steeds genoeg als de jonge ouderen zelf oudere ouderen zijn geworden?
Binnenkort gaan we aan de slag, met een groep mensen - jong en oud, uit Oosterblokker en iets daarbuiten, inwoners en professionals - die samen aan een plan gaan werken om op originele wijze de verschillende generaties in Oosterblokker met elkaar te verbinden.


DE NIEUWE HOSPITA

In Heerhugowaard kan je fijn wonen, er zijn ruime betaalbare woningen en er is een hoog voorzieningenniveau. Maar kan je er oud worden in je eigen huis? Wat als je huis te groot wordt en er zijn geen alternatieven binnen bereik en hoe financier je aanpassingen?
In Heerhugowaard hebben twee architecten gekeken hoe je ruimte kan maken voor een huurder in de try-out 'De Nieuwe Hospita'. Het heeft een levendige discussie opgeleverd tijdens de bijeenkomst 'Beter Kijken naar Heerhugowaard' op dinsdag 29 november. Duidelijk is dat de voorstellen niet voor iedereen een oplossing bieden en dat het vooral maatwerk is, zowel bouwtechnisch als financieel. Het is belangrijk dat oplossingen omkeerbaar zijn met het oog op latere verkoop. Er zijn financieringsmogelijkheden voor mensen die een huis bezitten en die geheel of gedeeltelijk hebben afbetaald. Maar het is daarbij nog steeds belangrijk om naar regelgeving te kijken, wat mag je wel en niet en wat de rechten zijn van de huurder.
Het is het begin van een discussie waar huiseigenaren, specialisten, banken en gemeente een rol in hebben. Het THUIS.LAB is benieuwd waar dit toe leidt!


PRODEO

De zorg wordt gezien als een kostenpost. Stel je voor dat wij een munteenheid vinden dat het zorgen voor elkaar, dat wij normaal vinden, bevordert in Noord-Holland in plaats van remt.

Heb jij altijd al een nieuw geldsysteem willen ontwikkelen? Ben Baars heeft hier een idee voor: het zorgmuntje van de Caremoneybank waarbij we geen euro’s meer nodig hebben, maar elkaar hulp bieden op waarde schatten.

Lees meer...


WAARDIG EINDE

Beter oud worden in Noord Holland; we willen waardig leven en van betekenis zijn. Bij een waardig leven hoort ook een waardig einde. Wij worden steeds ouder en er kan medisch steeds meer. Het lijkt erop dat in onze Nederlandse cultuur het lastig is om het over je eigen einde te hebben. Zéker ook voor de nuchtere en ietwat introverte Noord Hollanders. Vanuit de zorgsector wordt het levenseinde medisch benaderd. Wij vinden dat het tijd is om de vraag te gaan stellen wat een waardige laatste levensfase en een waardig sterven betekent, en daarmee een eerste stap te zetten naar eigen eindregie! Wij willen dat gesprek stimuleren.

Lees verder...


ZORGIN

ZorgIn is een kleinschalig huiskamerproject in eigen buurt dat inspeelt op het behouden van zelfstandigheid, vitaliteit en welzijn. Mensen die kwetsbaar zijn door bijvoorbeeld geheugenverlies zijn bij ZorgIn op de juiste plek. De bezoekers worden professioneel en liefdevol begeleid.

Voor meer info: Facebookpagina ZorgIn.


ETEN ALS MEDICIJN

Noord-Holland Noord is in potentie de grootste apotheek van Nederland. Hoe kunnen wij deze volle grond inzetten om gezond oud te worden? Mike Venekamp deelt zijn visie graag en weet wat er nu al in zorghuizen gaat gebeuren. Ga met hem in gesprek! Meer weten? info@thuislab.nu of 06 – 12 62 28 07.


SEE MEE

See-Me wil graag mensen helpen bij het realiseren van wensen en dromen. Daarom verbinden we mensen – jong en oud- die net dat extra steuntje in de rug nodig hebben met mensen die op eigen kracht vooruit gaan. Wie daar hulp bij nodig heeft, reiken we de hand. Bijvoorbeeld door hen in contact te brengen met organisaties als Vitale Netwerken, Levensles of het THUIS.LAB. Klik hier voor de website van See Me.


VITALE KERNEN

In Noord-Holland bruist het in 2034 van de vitale kernen. Ze geven mensen kracht en energie. Meerdere jonge en oude mensen zorgen voor elkaar. Het borgen van thuisgevoel is belangrijker geworden dan het voorzien in een verblijfsplek. Binnen een vitale kern is de aandacht gericht op wie je bent en wat je kan betekenen en niet op wat je hebt en wat je kost. Donderdag 15 mei jl. vond het eerste THUIS.LAB Vitale Kernen plaats. Lees meer...


WIJKLUISTERAARS

‘Wat heb jij echt nodig?’ Stel je voor: je gemeente start met sociale wijkteams om kwetsbare mensen te ondersteunen en besluit een wijkluisteraar mee te laten draaien. Denise Huibers en Meike Hornstra weten meer. Benieuwd? Laat het ze weten via info@thuislab.nu of 06 – 12 62 28 07.


VRAAG HET EERST DE BUREN

Zelden zie je dat de buren bovenaan een alarmlijst staan. We durven ze niet te vragen. Hoe breng je buren met elkaar in contact? Sylvia Huizenga deelt haar ervaringen uit Alkmaar graag met jou! Kom met haar en andere geinteresseerden in contact door een mail te sturen naar info@thuislab.nu of bel met 06 – 12 62 28 07.