Colofon

Initiatiefnemers

Omring

Omring heeft al meer dan honderd jaar haar wortels in West-Friesland en de kop van Noord-Holland. Wij zijn altijd in de buurt op het moment dat goede zorg en ondersteuning nodig is. Voor klanten én hun mantelzorgers. Van verzorging tot gespecialiseerde verpleging. Van logeermogelijkheden tot revalidatie. En van Hoorn tot en met Texel. Zowel thuis als in onze locaties. Daar dragen wij met zorg bij aan de kwaliteit van samen leven.

Daar kunnen mensen op rekenen. Nu en in de toekomst.

Kijk voor meer informatie op www.omring.nl of bel:
088 206 89 10

Meneer de Leeuw

Meneer de Leeuw faciliteert tijdelijke vernieuwingsnetwerken voor overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Meneer de Leeuw is expert in open innovatie- en transitieprocessen.

Samen met pioniers, vernieuwende beleidsmakers, inspirerende ondernemers en bijzondere burgers zet het bedrijf zich in voor de transitie naar
een duurzame samenleving. Meneer de Leeuw ontwikkelt hiervoor nieuwe concepten, visie, beleid en strategie.

Kijk voor meer informatie op www.meneerdeleeuw.nl of bel:
075 6419 746

Vormgeving en redactie

Meneer de Leeuw, Omring en Laurenz van Gaalen

Productie en CMS

Laurenz van Gaalen